30 June 2016
Werken die in aanmerking komen voor de renovatiepremie

Van: http://www.vlaanderen.be

De werken die in aanmerking komen voor de aanvraag van een renovatiepremie vanaf 1 december 2015 zijn gegroepeerd in 4 categorieën.

Per categorie moet u voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.

Voor de eerste 3 categorieën is er geen maximum factuurbedrag bepaald.

Voor categorie 4, technische installaties, zijn wel maxima bepaald. Dit betekent dat men bij hogere facturen enkel rekening houdt met het maximumbedrag voor de berekening van de premie:

- Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
- Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
- Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro

Categorie 1: De structurele elementen van de woning:

- het funderen van de muren
- de afbraak van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren
- aanbrengen gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding
- de behandeling van muren tegen optrekkend vocht
- de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
- het voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging
- de behandeling van de muren tegen huiszwam
- de afbraak van bestaande draagvloeren
- de opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten
- de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten
- de natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds
- het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning.

Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, dekvloeren, vloerbekleding,  isolatie.
 
Categorie 2: het dak:

-  De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:
- het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren
- de behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten
- de vernieuwing van de waterdichte bedekking
- het aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
- het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, koepels en schouwen.

Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken, isolatie.
 

Categorie 3: Het buitenschrijnwerk:

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk: vervanging van ramen en buitendeuren door isolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K. Samen met deze werken komt ook de plaatsing van rolluiken en de afwerking langs binnen- en buitenkant in aanmerking

Voor schrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli 2016 (plaatsingsdatum factuur) gelden de ventilatievoorwaardenuit het Energiebesluit van 19/11/2010(externe website).
Dit betekent dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen (alle lokalen behalve keuken, badkamer en wc) moet worden gegarandeerd door ventilatieroosters in de ramen of door een ventilatiesysteem in de woning van het type B of D.

Let op: Een apart ventilatiesysteem komt niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

Komen niet in aanmerking:

- werken aan garagepoorten
- werken aan veranda's
- het schilderen van buitenschrijnwerk
- enkel de beglazing vernieuwen
 

Categorie 4: de technische installaties:

1. centrale verwarming

- de plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen of centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming.

Opgelet: Voor ketels geproduceerd vanaf 26 september 2015 is het Europees label B of A vereist.Samen met de plaatsing of de vervanging van de centraleverwarmingsketel komen zowel alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, als alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand, in aanmerking. Bv. werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren, en als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming.
 
- de plaatsing van Co- of rookmelders.

Komen niet in aanmerking:

- autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
- hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-- krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.
- elektrische verwarming (accumulatoren)
 

2. elektrische installatie

- de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan.

Komen niet in aanmerking:

- installaties voor de productie van elektriciteit (b.v. fotovoltaïsche cellen),
- verlichtingsarmaturen,
- elektrische verbruikstoestellen,
- domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.
 
3. sanitair:

- de hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties: de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning 

Samen met de vervanging of plaatsing van de toestellen komen ook volgende werken in aanmerking:

- alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer 
- alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet;
- de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water;
- de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

- bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels
- een tweede badkamer of toilet
- de betegeling en decoratie van badkamer of toilet
- hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.

Wat komt ook niet in aanmerking voor de Renovatiepremie?

Vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen)
 werken voor afwerking (dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, tweede badkamer of toilet)
isolatie

Let op:

Bij de realisatie van een nieuwe woning in een bestaand gebouw of in een afgesplitst deel van een bestaande woning mag het oorspronkelijke volume van het gebouw niet worden uitgebreid.

Bij vergunningsplichtige werken, zoals het ombouwen van een bestaand gebouw of een deel van een bestaande woning tot een nieuwe woning,  moet u over een stedenbouwkundige vergunning beschikken. De werken moeten steeds voldoen aan de voorwaarden van het Energiedecreet.

VOORWAARDEN

U kunt een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

- Als u meerderjarig bent en de woning bewoont als eigenaar of als houder van een anderzakelijk recht.
- Als meerderjarige mede-bewoner ondertekent u mee de aanvraag, en moet u ook aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen.

Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning. 
Als verhuurder moet u de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor(externe website) voor minstens 9 jaar.
Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden ivm

- uw inkomen
- uw woning
- uw andere eigendommen
- uw facturen

De link naar het artikel kan u hier vinden!

Vragen over dit artikel? Neem gerust even contact op met Renopact voor extra uitleg!

014 74 33 33

Schrijf je nu in voor onze tips en informatie.

Nieuwsbrief